Genel Kurula Davet

Yönetim Kurulumuz 03.06.2024 tarihi saat 11:00’da şirket merkezinde toplanarak 31.05.2024 tarihinde yapılan ve TTK.nun 420. Maddesine göre Bilanço incelemesi talebi doğrultusunda ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, T.T.K.’nun  414. Maddesine göre 28.06.2024 günü, saat 10:00’da İkitelli  Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:24  İkitelli – Başakşehir – İstanbul Merkez adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 

TİJEN ALKAN                              DİNÇER ALKAN                        ZELİHA TUSÇUOĞLU              HALİT TURGUT
YK. BAŞKANI                             YK.BAŞKAN YRD.                             YK.ÜYESİ                                 YK.ÜYESİ

 

                

 

TOPLANTININ GÜNDEMİ:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
7)Bağımsız Denetçinin seçimi.
8)Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti.
9)Yönetim Kurulu Üyelerine verilmek üzere tespit edilecek olan ücret ve huzur hakkına, ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar olan dönem içerisinde artış yapılıp yapılmamasının görüşülmesi ve oranının tespiti.
10) Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi.
11)Dilek ve Temenniler.

 

İnan Makina üyesidir.