Ataşman Seçimi

Ürün KategorileriKalite, Çevre ve İSG Politikalarımız

İnan Makina çalıştığı sektörde ürünlerinin üretimini yaparken yasal mevzuatlar başta olmak üzere kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun iç ve dış hususları belirlemiş ve bu hususlara uyacağını taahhüt etmektedir. 
 
Kalite Politikamız
İç ve dış pazarda ürün ve hizmet sunarken müşteri istek ve beklentilerini en üst düzeyde tutmak
Bunları aşmaya yönelik ar-ge faaliyetleri yapmak, karşılamak ve çalışan personelimize eğitimler vererek; bilinçli elemanlarla müşterimize en iyi şekilde hizmet vermek
Üretim sürecimizde meydana gelebilecek hata ve kayıpları minimum seviyeye indirerek, verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmak
Tedarikçilerimizi ortaklarımız olarak görerek beraberce gelişmeyi sağlamak
Kalite yönetim sisteminin şartlarını uygulayarak, sistemin etkinliği sürekli iyileştirmek suretiyle, kalite seviyemizi yükseltmek 
 
Çevre Politikamız 
İNAN MAKİNA, faaliyet alanı ve hizmet metotları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır.
İNAN MAKİNA, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.
Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.
Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.
Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir.
Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.
Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre sistemine paralel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir.
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirilecektir.
 
İSG Politikamız
İnan Makina; işletmelerindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.  
 
Bu amaç doğrultusunda; 
• İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,  müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu oluşturarak,  yapılandıracaktır. 
• İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek,  çalışanlarımızı ve birlikte çalışılan taşeron ve tedarikçi elemanlarını eğitimlerle bilinçlendirecektir. 
• Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmelerini sağlanacaktır.  
• Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlayarak,  işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefler ve yönetim sistemimizi geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.