İNAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Ticaret Sicil No: 342154-0

Yönetim Kurulundan

Konu   : Esas Sözleşmenin 7., 8., 10., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 30. ve 31. Maddelerinin aşağıdaki şekilde (Yeni Metin) değiştirilmesinin Genel Kurula teklif edilmesi ve ortaklarımızın olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesi
 
Yönetim Kurulumuz 07.06.2021 tarih saat 11:30’da şirket merkezinde toplanarak, şirketimiz esas sözleşmesinin 7.,8., 10.,13., 15., 16., 17.; 18., 19., 20., 21., 23., 30.¸ 31. maddelerinin aşağıdaki şekilde (Tadil layihası-Yeni Metin) değiştirilmesine ilişkin  değişiklik tekliflerinin müzakere edilerek karara bağlanması için şirketimiz ortaklarının olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesine; bu toplantının aşağıdaki gündemle  İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. No.: 24 34490 Başakşehir/İstanbul adresinde 30 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00 te bakanlık temsilcisi nezaretinde, ortaklara gerekli duyuruların yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
 

T.C. No: 314******56 TİJEN ALKAN İmza YK.BAŞKANI
T.C.No:314******92 DİNÇER ALKAN İmza   YK. BAŞKAN YRD.
T.C. No:467*****80 MEHMET TUSÇUOĞLU İmza YK BAŞKAN YRD.
T.C. No:467*****44 ZELİHA TUSÇUOĞLU İmzaYK ÜYESİ.

TOPLANTININ GÜNDEMİ:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Şirket Esas Sözleşmesinin 7.,8., 10.,13., 15., 16., 17.; 18., 19., 20., 21., 23., 30.¸ 31. Maddelerine dair değişikliklerinin müzakeresi ve onaylanması
3) Dilek ve Temenniler

14/06/2021

İnan Makina üyesidir.