İNAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulumuz 20.02.2023 tarihi saat 10:00’da şirket merkezinde toplanarak 2022 yılı Olağan Genel Kurulu’nun T.T.K.nun 414.maddesine göre 17.03.2023 tarihinde saat 11:00’da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad.No:24 İkitelli - Başakşehir–İstanbul Merkez adresinde aşağıdaki gündem dahilinde, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

TİJEN ALKAN                              DİNÇER ALKAN                        ZELİHA TUSÇUOĞLU              HALİT TURGUT 

YK. BAŞKANI                             YK.BAŞKAN YRD.                             YK.ÜYESİ                                 YK.ÜYESİ

              

TOPLANTININ GÜNDEMİ:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.

4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.

7) Bağımsız Denetçinin seçimi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti.

9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilmek üzere tespit edilecek olan ücret ve huzur hakkına, ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar olan dönem içerisinde artış yapılıp yapılmamasının görüşülmesi ve oranının tespiti.

10) Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi.

11) Dilek ve Temenniler.

 

İnan Makina üyesidir.