Yönetim Kurulumuz 11.04.2022 tarih saat 11:00’da şirket merkezinde toplanarak, 01.04.2022 tarihinde yapılan ve TTK.nun 420. Maddesine göre Bilanço incelemesi talebi doğrultusunda ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nun , T.T.K.’nun  414.maddesine göre 13.05.2022 günü, saat 10:00’da İkitelli  Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:24  İkitelli – Başakşehir – İstanbul Merkez adresinde aşağıdaki gündem dahilinde , bakanlık temsilcisi gözetiminde  yapılmasına  oy çokluğu ile karar verilmiştir.

TİJEN ALKAN                                                   DİNÇER ALKAN                                        ZELİHA TUSÇUOĞLU               

YK BAŞKANI                                                     YK.BAŞKAN YRD.                                      YK.ÜYESİ

 

 

 

 

TOPLANTININ GÜNDEMİ:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
7) Bağımsız Denetçinin seçimi.
8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti.
9) Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları    oranlarının görüşülmesi.
10) Dilek ve Temenniler.