Ataşman Seçimi

Ürün KategorileriGENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Yönetim Kurulumuz 01.03.2022 tarihi saat 11:00’da şirket merkezinde toplanarak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nun T.T.K.nun 414. maddesine göre 01.04.2022 tarihinde saat 10:00’da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:24 İkitelli - Başakşehir - İstanbul merkez adresinde aşağıdaki gündem dahilinde, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 
T.C.No:314…….56                                         T.C.No:314……….92                           T.C.No:467………….44      
TİJEN ALKAN                                                   DİNÇER ALKAN                                        ZELİHA TUSÇUOĞLU                
YK BAŞKANI                                                      YK.BAŞKAN YRD.                                        YK.ÜYESİ  
 
 
TOPLANTININ GÜNDEMİ: 
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Denetçi raporlarının okunması. 
4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
7) Bağımsız Denetçinin seçimi.
8) Tekirdağ İli Kapaklı ilçesi, Kapaklı Mahallesi 447 Ada 1 Parsel’de bulunan taşınmaz üzerine 4 katlı 24 derslik Ortaokul binasının yapılıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışta bulunulmasının görüşülmesi.
9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti.
10) Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi.
11) Dilek ve Temenniler.