Ataşman Seçimi

Ürün KategorileriİNAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Ticaret Sicil No: 342154-0

 

Yönetim Kurulundan;

Yönetim Kurulumuz 07.06.2021 tarih saat 11:00’da şirket merkezinde toplanarak, 05.03.2021 tarihinde yapılan ve TTK.nun 420.maddesine göre Bilanço incelemesi talebi doğrultusunda ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 05.04.2021 tarihinde, TTK’nın 416. madde ve Genel Kurul Yönetmeliği’nin toplantının yapılması başlıklı 27. maddesinin 1-c bendi uyarınca çağrısız olarak toplanmış ve tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen bir kısım paydaşların toplantının yapılmasına itirazda bulunulması üzerine toplantı yapılamamıştır. Ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, T.T.K.’nun  414. maddesine göre 30.06.2021 günü saat 10:00’da İkitelli  Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:24  İkitelli – Başakşehir – İstanbul Merkez adresinde aşağıdaki gündem dahilinde, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmasına  karar vermişlerdir.
 
T.C. No: 314******56 TİJEN ALKAN İmza YK.BAŞKANI
T.C. No:314******92 DİNÇER ALKAN İmza   YK. BAŞKAN YRD.
T.C. No:467*****80 MEHMET TUSÇUOĞLU İmza YK BAŞKAN YRD.
T.C. No:467*****44 ZELİHA TUSÇUOĞLU İmzaYK ÜYESİ.
 
TOPLANTININ GÜNDEMİ:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6) Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları    oranlarının görüşülmesi.
7) Bağımsız Denetçinin seçimi.
8 )Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti
9) Dilek ve Temenniler

14/06/2021